Naručite telefonom: 061 303 5791

Ilovasta zemlja i njena praktična primena

Ispucala ilovasta zemlja - Irgot tools

Šta treba da znate o ilovači?   Ilovača je vrsta zemljišta koje se sastoji od peska, mulja i gline te je uz odgovarajući procenat vlage idealna za poljoprivredu, vrtlarstvo, povrtnjake i cveće. Ilovasta zemlja je puna hranljivih materija, meka je i laka za obrađivanje te pogodna za upotrebu Irgot alata.   Source:Freepik.com Prema veličini čestica […]

Elementi koji utiču na plodnost zemljišta

Veštačko đubrivo u čvrtom stanju

Zemljište kao sastavni deo ekosistema   Kada govorimo o zemljištu potrebno je pre svega da naglasimo da je reč o sastavnom delu ekosistema. Zemljište je podložno uticaju klimatskih uslova kao i živog sveta, te se deli na različite slojeve koji imaju svoja fizička, hemijska i biološka svojstva. Najvažnije svojstvo zemljišta je plodnost zemljišta, od kog […]

Najbolji oplemenjivač zemljišta – prirodno đubrivo za baštu

Prolećna baštenska sadnja - irgot

Šta zaista znamo o đubrivu? Ukoliko još uvek niste počeli da razmišljate o prolećnim pripremama zemljišta za sadnju useva, vreme je da sa nama prođete kroz značaj prirodnog đubriva za baštu. Ništa nas toliko ne raduje kao izlazak ih hladnih zimskih dana i posvećenost baštenskim radovima. Za sve koji još uvek nisu upoznati sa kvalitetnom […]

Kako da izaberete dobar alat za uklanjanje korova?

Alat sa zubcima za uklanjanje korova - irgot

Najefikasnije sečivo za uklanjanje korova   Svako ko se bavi baštenskim radovima upoznat je sa problemom korova. Dobar alat za uklanjanje korova će svakako ukloniti biljke u bordurama i povrtnjacima pri čemu je neophodno napraviti dobar izbor alata. Korenje se može ukloniti ručnim vađenjem dok je okopavanje efikasno na velikim zakorovljenim površinama. Zapravo, ukoliko još […]

Jednostavni saveti za izbor ručnog baštenskog alata

Mali baštenski ašov - izazov i za decu - Irgot

Zašto je važan dobar izbor ručnog baštenskog alata? Za bavljenje baštenskim poslovima od velike važnosti je izbor ručnog baštenskog alata. Da bi poslovi u bašti ili stakleniku bili efikasni, za rad treba birati kvalitetne i inovativne baštenske alate koji su, pored toga što olakšavaju poslove i jednostavni za upotrebu. Prilikom odabira baštenskog alata treba uzeti […]

Jesenja priprema zemljišta – cvetna prolećna bašta

Faza zimskog mirovanja    Tokom zime zemljište predstavlja glavni izvor energije i hranljivih materija za biljke i životinje i čuva ih od smrzavanja. Kako bi zemljište bilo spremno za hladne zimske dane, preko je potrebna jesenja priprema zemljišta. U zimskom periodu bašta ne deluje kao mesto gde živi organizmi mogu da opstanu, dok je u […]

Ručno obrađivanje zemlje uz inovativni riljač

Ručno obrađivanje zemlje uz inovativni riljač - featured image

Obrada zemljišta kao najstarije agrotehničke mere   Ručno obrađivanje zemljišta, danas ne zahteva invanzivne tehnike već upotrebu savremenih alata, dizajniranih tako da poboljšaju tehniku obrađivanja zemljišta.Ovakvi alati trebaju da omoguće minimalni uticaj na zemlju. Zapravo, jedna od najstarijih agrotehničkih mera jeste obrađivanje zemljišta čime se započinje proces gajenja biljaka i biljne proizvodnje. Ovim merama omogućuju […]