Naručite telefonom: 061 303 5791

Šta treba da znate o ilovači?

 

Ilovača je vrsta zemljišta koje se sastoji od peska, mulja i gline te je uz odgovarajući procenat vlage idealna za poljoprivredu, vrtlarstvo, povrtnjake i cveće. Ilovasta zemlja je puna hranljivih materija, meka je i laka za obrađivanje te pogodna za upotrebu Irgot alata.

 

Ispucala ilovasta zemlja - Irgot tools

Source:Freepik.com

Prema veličini čestica pesak iz ilovaste zemlje ima najveće čestice, a glina ima najmanje. Ilovasta zemlja u odnosu na peskovito tlo sadrži više hranljivih materija, ima bolju propusnost vode od muljevitog i zahvalnije je za obradu od glinenog tla. Mekoću ovakvog tla određuje prisustvo vode, a takođe, različita vrsta ilovaste zemlje ima i različitu vodopropustljivost.

 

Šta čini zdravo baštensko zemljište?

Baštensko zemljište je određeno različitim faktorima od koji su neki:

 

Hranjive materije

Postoje tri osnovna hemijska elementa koja su neophodna za rast biljaka:

Osim ovih elemenata biljnim vrstama su potrebni gvožđe (Fe), bor (B), cink (Zn), mangan (Mn), bakar (Cu) itd.

Odgovarajuća pH vrednost

 

Skladan nivo pH ravnoteže tla iznosi između 6,5 i 7,5, odnosno ovaj nivo može ići do 8,4 uz adekvatno prisustvo gvožđa, cinka i ostalih hemijskih elemenata u tlu. Većina biljaka uspeva na blago kiselom zemljištu, pri čemu se pH nivo može podesiti dodavanjem kreča radi podizanja pH vrednosti, ili sumpora radi veće kiselosti.

 

Sadržaj vlage i drenaža

Za uspešan razvoj biljaka potrebno je dobro drenirano zemljište koje nije zbijeno, što omogućava protok vode. Način da se proveri stepen dreniranosti tla jeste da se iskopa mala rupa u zemljistu i napuni vodom i ostavi da se ocedi. Kada se rupa potpuno isprazni, treba je ponovo napuniti vodom te će dobro drenirano tlo pasti oko 2,5cm na sat.

 

Vrsta zemljišta

Kada govorimo o teksturama zemljišta možemo reći da postoji nekoliko vrsta zemljišta:

 

 

 

 

Šta je ilovasto zemljište?

 

Ilovasta zemlja kao mešavina peska, mulja i gline, sadrži  tri čestice različite veličine u podjednakoj srazmeri. Pesak sprečava zbijenost tla, tako da se dobro drenira što omogućuje kiseoniku da dospe do korenovog sistema. Mulj pomaže da se izmešaju pesak i glina i zadržava vlagu. Glina takođe zadržava vodu u zemljištu. 

 

Koje su prednosti ilovače?

Ilovasta zemlja je poznata kao idealna zemlja (zbog svojih teksturalnih svojstava) za baštenske biljke i cveće. Ovo tlo zadržava mnoštvo hranljivih elemenata, lako sprovodi kiseonik do korenja biljke te je otporna na sušu. Kada je reč o sadnji biljaka na ovakvom zemljištu, priprema tla je moguća uz pomoć alata striž

 

Koje biljke ne vole ilovasto zemljište?

Neki baštovani koji uzgajaju korenaste useve i krtole ili žive tamo gde ima mnogo kiše, možda će želeti peskovitiju zemlju radi lakše berbe i bolje drenaže. Takođe, neke domaće biljke koje su evoluirale i prilagodile se lokalnim uslovima zemljišta mogu se dobro snaći bez ilovače.

Kako da znam da li imam ilovasto zemljište?

Pored odnošenja uzorka u laboratoriju za ispitivanje tla, najlakši način je test stiskanja. Uzmite šaku vlažne zemlje i formirajte je u kuglu. Ako je ilovača, sabijaće se u labavu kuglu koja se lako mrvi.

 

Prolećno klijanje na ilovastom tlu

Source: Freepik.com

 

Kako stvoriti dobro ilovasto zemljište?

 

Samo uravnotežena mešavina peska, mulja i gline omogućuje kvalitetno ilovasto zemljište. Ukoliko postoji neuravnotežen odnos ovih sastojaka kvalitet zemljišta se može unaprediti dodavanjem organske materije poput komposta, iseckanog lišća, pokošene trave ili kompostiranog stajnjaka. Gliste i mikroorganizmi u zemljištu razgrađuju ovu organsku materiju, oslobađajući hranljive materije. Tokom raspadanja humus vezuje čestice zemljišta i poboljšava strukturu zemljišta. 

 

Za plodne bašte potrebna je mešavina gornjeg sloja zemlje i komposta. Organska materija se dodaje u gornjih 15 do 20 cm zemlje, a zatim se na proleće vrši sadnja. Ako u proleće dodate svež organski materijal, potrebno je da sačekate do mesec dana pre sadnje kako bi počeo proces razgradnje.

 

Ilovasta zemlja i održavanje

 

Iako biljne kulture rastu na ilovastom zemljištu koje ste kvalitetno tretirali uvek je potrebna dopuna hranljivim materijama. Ovo je ponavljajući proces tokom svake godine koji zahteva dodavanje organskog materijala. 

 

Đubrenje zemljišta organskom materijom

Source: Freepik..com

 

Potrebno je obratiti pažnju na sledeće:

 

 

 

 

 

Bez obzira na teksturu zemljišta koje imate u svojim baštama ili obradivim površinama, uvek možete poboljšati njen kvalitet. Svakako da je ilovasta zemlja najzahvalnija za biljni razvoj ali ne zaboravite da se zemljište adekvatno tretira i neguje radi dobrog prinosa.

Leave a Reply