Naručite telefonom: 061 303 5791

Šta zaista znamo o đubrivu?

Ukoliko još uvek niste počeli da razmišljate o prolećnim pripremama zemljišta za sadnju useva, vreme je da sa nama prođete kroz značaj prirodnog đubriva za baštu. Ništa nas toliko ne raduje kao izlazak ih hladnih zimskih dana i posvećenost baštenskim radovima. Za sve koji još uvek nisu upoznati sa kvalitetnom ponudom baštenskog alata domaćeg proizvođača Irgot, pozivamo vas da posetite naš sajt i izaberete na vreme alate koji pojednostavljuju upotrebu i svakodnevnu primenu u sezoni radova.

 

Prolećna baštenska sadnja - irgot

Source: freepik.com

 

Za baštensko zemljište je najvažnije svojstvo njegova plodnost. Potrebno je da poznajemo stepen plodnosti zemljišta u cilju što boljeg rasta i razvoja biljaka, a samim tim bićemo nagrađeni dobrim prinosima. Ovo svojstvo zemljišta se treba redovno pratiti kroz kontrolu elemenata koji određuju plodnost zemljišta kao i kroz dejstvo đubriva. Đubrenje je proces kojim održavamo ili povećavamo plodnost zemljišta uz pomoć materija organskog i mineralnog porekla. Prirodno đubrivo za baštu je organskog porekla i doprinosi da se u zemljište unose hranjivi elementi neophodni za rast i razvoj biljaka. 

Podela i vrste đubriva za baštu

 

Osnovna podela đubriva:

 

Prema nameni đubrivo delimo na: 

Osnovna đubriva odnosno organska i dopunska koja sadrže hranljive elemente i prihranjuju biljku (N, P, K).

 

Prema hemijskom sastavu đubrivo delimo na:

organska u kojima se biogene materije nalaze u organskom obliku tj.u sastavu su organskih jedinjenja i mineralna gde su hranljivi elementi u sastavu mineralnih jedinjenja.

 

Prema poreklu imamo prirodna đubriva za baštu koja nastaju od biljnih i životinjskih materija kao i fabrička odnosno i industrijska.

 

Osnovno đubrenje obavlja se uglavnom pred osnovnu obradu zemljišta, koja se izvodi oranjem odnosno tako što se prirodna đubriva za baštu nanose na punu dubinu. Ovako se nanosi stajnjak kao i NPK ili PK đubriva. 

 

Mineralne materije kod prirodnog đubriva

Source: freepik.com

 

Pre setve se vrši predsetveno đubrenje kao dopuna osnovnog đubrenja, odnosno vrši se između osnovne obrade i setve. Predsetvenim đubrenjem, đubriva se mešaju sa baštenskim alatom za predsetvenu pripremu zemljišta. 

Oplemenjivači zemljišta

Oplemenjivačima zemljišta se nazivaju organska đubriva i glavni su deo osnovnog đubrenja pogotovo kada je reč o organskoj proizvodnji. Ova đubriva utiču na fizička i hemijska svojstva zemljišta, a indirektno utiču i na mineralnu ishranu biljaka. 

Unos organske materije u zemlju tzv.humizacija povoljno utiče na kvalitet fizičkih i vodnih osobina zemljišta, ali i na hemijske i biološke procese u zemljištu.

 

Značaj prirodnih đubriva za baštu je u sledećem:

 

Neka od prirodnih đubriva za baštu odnosno organskih đubriva su:

Stajnjak

Pre pojave mineralnih đubriva plodnost zemljišta se popravljala stajskim đubrivom. Ovo potpuno prirodno đubrivo sadrži sve potrebne materije za prehranu biljaka kao i prirodne hormone koji stimulišu njihov rast i napredak. Stajnjak je nezamenjiv kao prirodno đubrivo za baštu. Čini ga smeša  čvrstog i tečnog otpada domaćih životinja te njegov hemijski sastav zavisi od vrste životinja od kojih potiče. Životinje se različito hrane i različito vare hranu što utiče na kvalitet stajnjaka, a takođe će zavisiti i od vrste domaće životinje, prostirke i starosti đubriva. 

Za kvalitet stajnjaka je važno obezbediti odgovarajuće toplotne uslove kao i vlažnost tokom procesa raspadanja materija u stajnjaku, kao i pravilno ih odlagati i rasprostirati. 

 

Konjski i ovčiji stajnjak kao prirodno đubrivo za baštu

Ova dva stajnjaka su “toplija” đubriva koja brzo deluju te kao takva su pogodna za hladna zemljišta, jer sadrže manje vode i imaju veći kapacitet vazduha. Zbog više nesvarene organske materije procesi razlaganja su intenzivniji nego u goveđem stajnjaku pa dolazi do većeg zagrevanja prilikom previranja.

 

Goveđi i svinjski stajnjak kao prirodno đubrivo za baštu

Ova dva stajnjaka se nazivaju “hladnim” stajnjakom, imaju više vode i teško se zagrevaju u procesu vrenja odnosno sporije se razlažu i pogodniji su za laka zemljišta.

 

epeo kao prirodno đubrivo za baštu

Source:freepik.com

Drveni pepeo 

Pepeo nastaje sagorevanjem drveta odnosno organske materije. Pepeo je organsko mineralno đubrivo, koje sadrži 13 osnovnih mineralnih elemenata, osim azota, a neki od njih su i fosfor, kalcijum, kalijum. Tvrde vrste drveta sadrže više kalijuma i fosfora, a manje kalcijuma, pa tako hrast daje više pepela od mekih drva, a što je lišće starije ima više minerala u sebi.

 

Kompost 

Kompost nastaje mikrobiološkim razlaganjem različitih organskih materija  odnosno otpadaka biljnog i životinjskog porekla.Tokom godine naši vrtovi  zahtevaju uklanjanje korova, plevljenjem, okopavanjem, freziranjem, a uz to, prikupljanje svežeg, tek opalog lišća sa drveća i drugog biljnog materijala koji je nastao uklanjanjem nepotrebnih biljaka, orezivanjem, košenjem travnjaka, kao i sakupljanjem oštećenih plodova voća i povrća. 

Najbolji kompost treba da ima jednak odnos materija bogatih azotom (ostaci voća i povrća, pokošena trava) i onih bogatih ugljenikom (granje, lišće, delovi voćaka i vinove loze od orezivanja, piljevina). Kompost može sadržati i ljuske od jaja i kamenu prašinu, ali ne sme nerazgradivi materijal kao što su plastika ili metal, neki organski elementi kao što su leševi životinja, sredstva za zaštitu bilja, osemenjeni korov, bolesne biljke, lišće oraha itd.

Glistenjak 

Glistenjak je organsko đubrivo koje se dobija preradom organskog otpada kao što su ostaci lišća, voća, povrća,stajnjaka, kuhinjskih ostataka i taloga kafe, žetvenih ostataka itd. Za proizvodnju glistenjaka najčešće se koriste kalifornijske gliste koje mogu razgraditi bilo koji tip organskog materijala. 

Ove gliste mogu pojesti i izlučiti polovinu svoje telesne težine u organskom materijalu. Kako populacija crva raste i umnožava se, tako se povećava i njihova sposobnost prerađivanja organskog materijala. 

 

Možemo zaključiti da je prirodno đubrivo za baštu najbolji prirodni način oplemenjivanja zemljišta jer o bilo kom načinu poboljšanja kvaliteta zemljišta da je reč, svako od nas u domaćinstvu ima određene komponente uz pomoć kojih oplemenjujemo zemljište.  

Leave a Reply