Naručite telefonom: 061 303 5791

Metode za suzbijanje korova

Metode za suzbijanje korova - Featured Image Irgot

Borba protiv korova    Suzbijanje korova staro je verovatno koliko i priča o pojavi zemljoradnje. Možemo predpostaviti da su još od samih početaka bavljenja zemljoradnjom, paralelno sa poljoprivrednim kulturama, izrastale i korovne biljke koje su se podjednako isticale u borbi za opstanak.Ovo nadmetanje između korova i useva je sasvim razumljivo jer se svaka usevna površina […]